Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 76340

Warunki pracy

1. Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,


2. Zagrożenie korupcją,


3. Praca przy komputerze,


4. Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

  • Orzekaniem w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę z tytułu podatków dochodowych, podatków majątkowych, podatków sektorowych, podatku tonażowego i wpłat z zysku w celu prawidłowego stosowania przepisów
  • Przygotowywaniem projektów odpowiedzi na skargi oraz odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywaniem wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych, braniem udziału w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w zakresie właściwości komórki, w celu wykazania, że działania organu były zgodne z prawem
  • Orzekaniem w sprawach przenoszenia odpowiedzialności podatkowej płatnika w celu prawidłowego stosowania przepisów.
  • Rozpatrywaniem ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie.
  • Rozpatrywaniem sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych
  • Prowadzeniem szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad dla pracowników podległych urzędów skarbowych oraz opracowywaniem modułów szkoleniowych, w szczególności w zakresie orzecznictwa oraz wykonywania zadań KAS, z uwzględnieniem zaistniałych nieprawidłowości i uchybień oraz orzecznictwa sądowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • podyplomowe studia z zakresu prawa podatkowego
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Koordynator Robót Elektrycznych

Nadzorowanie i koordynacja prac w zakresie instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie Bezpośredni nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie terminowości i jakości prac w oparciu o wymagania umowy, harmonogramy oraz dokumentację techniczną Monitorowanie...

Firma: Sinohydro Corporation Ltd Sp. z o.o. | Nowa Sól | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierownik budowy

Odpowiedzialność za realizację projektu w zakresie organizacji prac, kontroli jakości, terminowości, stanu zaawansowania i bezpieczeństwa realizowanych robót budowlanych zgodnie z zapisami w kontrakcie, projektem, przyjętym harmonogramem, dokumentacją...

Firma: Sinohydro Corporation Ltd Sp. z o.o. | Nowa Sól | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Administrator baz danych

Czym będziesz się zajmować? Administracją i monitorowanie ciągłości działania systemów bazodanowych firmy, Opieką nad powierzonymi systemami serwerowymi, aplikacyjnymi i składowania danych, Wsparciem w utrzymaniu bezpieczeństwa infrastruktury...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ