Praca: Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Ogłoszenie o naborze Nr 118220

Warunki pracy

Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku  w budynku dwukondygnacyjnym,


Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku  w budynku dwukondygnacyjnym.


Narzędzia i materiały pracy – telefon, komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka dokumentów.


Praca w nowoczesnym budynku, posiadającym podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku, posiadającym windę, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.


Bariera architektoniczna – brak drzwi wewnątrz budynku otwieranych automatycznie.


-  praca biurowa, system pracy ośmiogodzinny, jednozmianowy, w przedziale godzinowym (7:30-15.30),


- oświetlenie sztuczne, praca w pozycji siedzącej,


- praca przed  monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • pełni funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych oraz wykonuje zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • zapewnienia ochronę informacji niejawnych w komendzie oraz podległej jednostce,
 • zapewnienia ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowanie i aktualizowanie wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej,
 • prowadzi postępowania sprawdzające wobec funkcjonariuszy i pracowników oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • nadzoruje oraz prowadzi kontrole kancelarii tajnej i jej oddziału,
 • podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • pełni funkcję inspektora danych osobowych,
 • nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w zbiorach manualnych i informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu ochrony informacji niejawnych – ustawy, rozporządzeń,
 • wiedza z zakresu ochrony danych osobowych,
 • rzetelność, umiejętność organizacji pracy własnej, sumienność i odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych ,
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
 • posiadane poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" wydanym przez ABW lub oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Zalewacz form ciśnieniowych

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: produkcję elementów z aluminium na maszynach odlewniczych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, kontrolę oraz stały nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem stanowiska odlewniczego wraz z oprzyrządowaniem,...

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Inżynier sprzedaży produktu

Zadania na stanowisku pracy: pozyskiwanie nowych klientów i kanałów dla produktów Lumel, okresowe spotkania z obecnymi i nowymi klientami, uczestnictwo w targach i wystawach na terenie kraju i za granicą, badanie i analiza rynku. Oczekiwania wobec kandydata:...

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych - skalownik

Do zadań pracownika należeć będzie m.in.: programowanie, uruchamianie i skalowanie na podstawie planów produkcji, wzorcowanie urządzeń na podstawie dokumentacji oraz programów do automatycznej kalibracji, obsługa kalibratora oraz multimetrów, naprawa...

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ