Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 88374

Warunki pracy

- Wyjazdy służbowe (w tym terenowe)


- Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,


- Możliwa praca zmianowa,


- Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,


- Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- Zagrożenie korupcją, 


- Zagrożenie  naciskami grup przestępczych, 


- Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,


- Stres związany z prowadzeniem kontroli podmiotów gospodarczych


- Prowadzenie samochodu służbowego


- Wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety)

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania dochodzeniowo-śledcze i przygotowawcze w zakresie przestępstw przeciwko środowisku.
 • Prowadzi postępowania w sprawie o wykroczenia w zakresie czynów zabronionych przeciwko środowisku.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w trybie KPA w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, w tym przygotowywanie projektów zarządzeń pokontrolnych i decyzji administracyjnych, celem usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz wniosków do prokuratury. Opracowuje program kontroli, przeprowadza kontrole przedmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, przygotowuje dokumentację z kontroli w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności.
 • Prowadzi bieżące sprawy w elektronicznych systemach ISK i e-Dok. oraz innych baz danych.
 • Opracowuje odpowiedzi pism do innych organów.
 • Przeprowadza kontrole pozaplanowe podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
 • Przyjmuje wnioski o interwencję w zakresie ochrony środowiska
 • Realizuje zadania z zakresu poważnych awarii, tworząc warunki zapobiegania, zwalczania, usuwania ich skutków celem przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego oraz wykrycia sprawców poważnych awarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie w prowadzeniu postępowań dochodzeniowo-śledczych, postępowań w sprawach o wykroczenia, form i metod pracy operacyjnej.
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie kpk, kpow i kpa.
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, POŚ
 • bardzo dobra znajomość następujących ustaw o odpadach, o stacjach demontażu pojazdów, tpo, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Ofice.
 • gotowość do pracy na ternie całego kraju.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Komunikatywność i asertywność.
 • Język obcy: angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Informatyk

Zakres zadań na stanowisku: instalowanie i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania; zapewnienie sprawnego działania serwerów, komputerów roboczych, sieci i drukarek; przygotowanie raportów; aktywne uczestnictwo we wdrożeniach. Od...

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik magazynu

Zadania na stanowisku pracy: przyjmowanie towaru (ważenie, liczenie, mierzenie, sprawdzanie zgodności etykiet z dowodem nadania, sprawdzanie czy rodzaj, ilość i jakość są zgodne z dowodem nadania otrzymanym od dostawy); przechowywanie towaru ( decydowanie o...

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Menadżer Zespołu Sprzedaży

Zapewniamy jeden z najlepszych pakietów korzyści: konkurencyjne dochody (podstawa) oraz system prowizyjny i premiowy uzależniony od skuteczności działań Twoich oraz Twojego zespołu (wynagrodzenie w przedziale 12000 – 15000 zł netto + vat / mies.) udział w...

Firma: Nationale-Nederlanden | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ