Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 129803

Warunki pracy

Budynek użyteczności publicznej o charakterze administracyjno-biurowym:


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze, oświetlenie naturalne i sztuczne, stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urzadzenia do realizacji zadań:komputer, drukarka, telefon; wysiłek fizyczny , czeste kontakty zewnetrzne z pracownikami Poczty Polskiej oraz innymi operatorami pocztowymi, wojska, prokuratury itp. ;czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Zakres zadań

 • Przyjmuje przesyłki, przygotowuje pakiety i pojemniki w celu przekazania za pośrednictwem kurierów adresatom;
 • Segreguje przesyłki w tym również dowody osobiste i paszporty w celu ich dystrybucji uprawnionym adresatom;
 • Pobiera i nadaje przesyłki w obrocie z Pocztą Polską oraz innymi operatorami pocztowymi;
 • Koordynuje pracę użytkowników na terenie KMP w programie Elektroniczny Nadawca nadanych - w celu zapewnienia właściwego rozliczenia i obiegu przesyłek;
 • Sporządza wykazy przesyłek wydanych i nadanych - w celu zapewnienia właściwego rozliczenia i obiegu przesyłek;
 • Sporządza zestawienia dzienne, miesięczne, kwartalne i roczne - w celu udokumentowania obrotu przesyłek jawnych i niejawnych;
 • Prowadzi ewidencję oraz wydaje dowody osobiste i paszporty uprawnionym podmiotom;
 • Prowadzi ewidencję instytucji i osób uprawnionych do nadawania/odbierania przesyłek;
 • Prowadzi kontrolę ważności upoważneń w celu realizacji bezpiecznego przekazywania przesyłek.
 • uczestniczy w komisji oraz sporządza protokoły w sprawie braku przesyłki lub uszkodzenia przesyłki - w celu realizacji bezpiecznego obrotu przesłek;
 • Gromadzi, kompletuje i archiwizuje dokumenty - w celu przekazania ich do składnicy akt.
 • Odpowiedzialna jest za utratę przesyłek niejawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostepu do informacji niejawnych
 • umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole
 • znajomość przepisów w zakresie Poczty Specjalnej w komórkach i jednostkach Policji
 • komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia1972r.
 • znajomość przepisów resortowych oraz funkcjonowania struktur jednostki.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Specjalista ds. Kadr i Płac

Twój zakres obowiązków kompleksowa obsługa procesów kadrowo-płacowych w tym: sporządzanie dokumentów w zakresie nawiązywania, zmiany warunków i rozwiązywania stosunku pracy prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej (akta osobowe, sporządzanie...

Firma: ante-holz Polska Sp. z o.o. | Kożuchów | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierowca / Serwisant

Opis stanowiska: Regularne przeprowadzanie serwisów urządzeń zgodnie z harmonogramem na wyznaczonym terenie polegającym na wyczyszczeniu urządzenia, sprawdzenie poprawności działania, przekazania powstałego odpadu na magazyn; Bieżące naprawy urządzeń;...

Firma: Remondis Medison Sp. z o.o. | Sulechów | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierowca / Serwisant

Opis stanowiska: Regularne przeprowadzanie serwisów urządzeń zgodnie z harmonogramem na wyznaczonym terenie polegającym na wyczyszczeniu urządzenia, sprawdzenie poprawności działania, przekazania powstałego odpadu na magazyn; Bieżące naprawy urządzeń;...

Firma: Remondis Medison Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ