Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 126140

Warunki pracy

Budynek użyteczności publicznej o charakterze administracyjno-biurowym:


stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, na II piętrze, oświetlenie naturalne i sztuczne, stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urzadzenia do realizacji zadań:komputer, drukarka, telefon; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Zakres zadań

 • Prowadzi prace planistyczne dotyczące zamierzeń obronnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • Rozpoznaje zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, ocenia zagrożenia oraz opracowuje zadania dla poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych jednostek w celu realizacji zadań wynikających z zadań mobilizacyjno-obronnych;
 • Opracowuje i aktualizuje przy udziale komórek i jednostek organizacyjnych KMP, plan działania Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w zakresie organizacyjnym, kadrowym, logistycznym, łącznościowym w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki;
 • Uczestniczy w opracowaniu, realizacji i aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania miasta i powiatu;
 • Realizuje i uczestniczy w pracach dotyczących problematyki szczególnej ochrony obiektów;
 • Sporządza roczne plany pracy, szkoleń i ćwiczeń oraz sprawozdań z realizacji zamierzeń obronnych i działania w sytuacjach kryzysowych;
 • Organizuje i prowadzi szkolenia dla jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie tematyki obronnej, reagowanie w sytuacjach kryzysowych i ćwiczeń sztabowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zlożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostepu do informacji niejawnych
 • umiejętność obsługi systemów informatycznych
 • umiejetnść obsługi urzadzeń biurowych
 • umiejętność analitecznego i syntetycznego myślenia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia1972r.
 • znajomość przepisów resortowych oraz funkcjonowania struktur jednostki.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Kelner/barman

Obsługa klienta, obsługa kasy, przygotowanie deserów i napojów, dbanie o czystość Wymagania inne: książeczka/badania sanepidowskie

Firma: Młodzieżowe Biuro Pracy Zielona Góra | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Inżynier budowy

Zadania przygotowanie i analiza dokumentacji budowy przygotowanie wystąpień o odbiór robót, zestawień oraz raportów w zakresie w wykonanych robót budowlanych sporządzenie dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami weryfikacja i rozliczanie ilości...

Firma: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista BHP

Prowadzenie nadzoru bhp na budowie Kompletacja dokumentacji bhp Opracowywanie i opiniowanie ibwr Sprawdzanie dokumentacji pracowniczej Kontrola uprawnień Współpraca z kierownikiem budowy Opracowanie raportów z kontroli bhp Prowadzenie postępowań powypadkowych...

Firma: B-Service Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ