Praca: Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Nowa Sól
Ogłoszenie o naborze Nr 125783

Warunki pracy

• Praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin. • Przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie Powiatu Nowosolskiego – samochód na wyposażeniu inspektoratu. • Praca związana z obsługą interesantów. • Siedziba inspektoratu na parterze.

Zakres zadań

 • Inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych.
 • Dokonywanie kontroli uprawnień do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie obowiązków przez uczestników procesu budowlanego.
 • Dokonywanie, prowadzenie kontroli należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie spraw administracyjnych w ww. zakresie.
 • Redagowanie i przygotowywanie postanowień, decyzji związanych z orzekaniem organu i innej korespondencji z zakresu właściwości inspektoratu nadzoru budowlanego.
 • Współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych.
 • Prowadzenie korespondencji urzędowej.
 • Przyjmowanie interesantów w celu udostępniania akt spraw oraz udzielenia wyjaśnień z zakresu stosowania przepisów Prawa budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 • Zdolności mediacyjne.
 • Umiejętność pracy w warunkach stresowych.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analityczna z zakresu Prawa budowlanego.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze związanym z procesem inwestycyjnym, np.: projektowaniu lub wykonywaniu innej funkcji technicznej.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Kelner/barman

Obsługa klienta, obsługa kasy, przygotowanie deserów i napojów, dbanie o czystość Wymagania inne: książeczka/badania sanepidowskie

Firma: Młodzieżowe Biuro Pracy Zielona Góra | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Inżynier budowy

Zadania przygotowanie i analiza dokumentacji budowy przygotowanie wystąpień o odbiór robót, zestawień oraz raportów w zakresie w wykonanych robót budowlanych sporządzenie dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami weryfikacja i rozliczanie ilości...

Firma: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista BHP

Prowadzenie nadzoru bhp na budowie Kompletacja dokumentacji bhp Opracowywanie i opiniowanie ibwr Sprawdzanie dokumentacji pracowniczej Kontrola uprawnień Współpraca z kierownikiem budowy Opracowanie raportów z kontroli bhp Prowadzenie postępowań powypadkowych...

Firma: B-Service Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ