Praca: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 117026

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • praca w terenie,

 • stres związany z obsługą petentów,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, posiada bariery architektoniczne (klatka schodowa, brak windy, schody). Ciągi komunikacyjne nie są przystosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • opracowuje projekty postanowień, decyzji, opinii, zaświadczeń, zaleceń oraz wytycznych konserwatorskich i innych zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
 • zajmuje się sprawami dotyczącymi ochrony zabytków m.in. prowadzi i aktualizuje podstawową dokumentację zabytków w archiwum zakładowym, rejestr zabytków, wojewódzką ewidencję zabytków oraz analizuje programy opieki nad zabytkami i inne opracowania;
 • prowadzi sprawy dotyczące wpisów do rejestru zabytków w celu objęcia zabytku ochroną i w tym zakresie prowadzi postępowania administracyjne, gromadzi niezbędną dokumentację, przygotowuje projekty decyzji o wpisie oraz dokonuje ujawnienia wpisów do rejestru zabytków w księgach wieczystych;
 • udziela informacji o statusie ochrony prawnej wskazanego obiektu na wniosek właścicieli zabytków i innych osób;
 • przygotowuje dokumentację i opracowuje odpowiedzi na zapytania w ramach dostępu do informacji publicznej;
 • przygotowuje i aktualizuje wykazy zabytków;
 • prowadzi sprawy uzgodnienia planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, opracowywania i aktualizowania wojewódzkiego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz rejestru strat w zabytkach w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia sztuki, ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, budownictwo, architektura, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, historia (specjalizacja: archiwistyka) lub pokrewne związane z ochroną zabytków.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność;
 • prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Starszy inspektor

Warunki pracy Narzędzia i materiały pracy - komputer, ksero, niszczarka, telefon W budynku istnieją bariery architektoniczne, uniemożliwiające swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich; brak wind. Konieczność częstych wyjazdów służbowych do...

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierowca samochodu ciężarowego

kierowane pojazdem ciężarowym, rozładowanie i załadowanie ładunków, wyjazdy za granicę. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia: Prawo jazdy kat. C

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie | Świebodzin | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Asystent do spraw księgowości

wg zawodu

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ