Praca: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 83899

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • stres związany z obsługą petentów,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, posiada bariery architektoniczne (klatka schodowa, schody, brak windy). Ciągi komunikacyjne nie są przystosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • prowadzi i aktualizuje podstawową dokumentację zabytków, rejestr zabytków oraz wojewódzką ewidencję zabytków, a także przygotowuje zaświadczenia o wpisie do rejestru bądź ewidencji w celu zapewnienia aktualnej informacji o zabytkach znajdujących się na terenie województwa lubuskiego.
 • prowadzi sprawy dotyczące wpisów do rejestru zabytków w celu objęcia zabytku ochroną i w tym zakresie prowadzi postępowania administracyjne, gromadzi niezbędną dokumentację, przygotowuje projekty decyzji o wpisie oraz dokonuje ujawnienia wpisów do rejestru zabytków w księgach wieczystych oraz katastrze nieruchomości.
 • prowadzi postępowania administracyjne i opracowuje projekty decyzji wyrażającej zgodę na zbycie obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wpisanych do rejestru zabytków.
 • udziela informacji w sprawie określenia statusu ochrony prawnej wskazanego obiektu na wniosek właścicieli zabytków i innych osób zgodnie z zasadami dostępu do informacji publicznej.
 • obsługuje archiwum urzędu co obejmuje gromadzenie, opracowywanie, klasyfikowanie i ewidencjonowanie dokumentacji przekazywanej przez inne komórki urzędu, udostępnianie zgromadzonej dokumentacji pracownikom i innym osobom lub instytucjom, prowadzenie biblioteki zakładowej, a także przegląd i brakowanie dokumentacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia sztuki, ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, historia (specjalizacja: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i informacją, dokumentacja dziedzictwa kulturowego).
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejetność pracy w zespole;
 • kreatywność.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Specjalista ds. usług płatniczych z językiem niemieckim

Twój zakres obowiązków Codzienny kontakt z klientami w języku niemieckim (infolinia przychodząca) Identyfikacja najważniejszych potrzeb klienta Szybkie i skuteczne rozwiązywanie zgłoszeń klientów Realizowanie celów projektowych i zespołowych Nasze...

Firma: Majorel Polska Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Doradca Klienta

Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem (John D. Rockefeller) Twój zakres obowiązków: sprzedaż produktów i usług zgodnie...

Firma: Adreams | Świebodzin | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Przedstawiciel Handlowy

Będziesz odpowiadał/a za: Nawiązywanie kontaktów oraz bieżąca współpraca z instalatorami, Utrzymywanie i rozwijanie istniejących kontaktów handlowych, Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla instalatorów, Wsparcie techniczne dla Klientów marki Junkers...

Firma: MS Services Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ