Praca: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 132295

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • praca w terenie,
 • stres związany z obsługą petentów,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek nie jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, posiada bariery architektoniczne (klatka schodowa, brak windy, schody). Ciągi komunikacyjne nie są przystosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • zajmuje się sprawami dotyczącymi ochrony zabytków m.in. prowadzi i aktualizuje podstawową dokumentację zabytków w archiwum zakładowym, rejestr zabytków, ewidencję zabytków oraz analizuje programy opieki nad zabytkami i inne opracowania;
 • opracowuje projekty postanowień, decyzji, opinii, zaświadczeń i innych zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
 • udziela informacji o statusie ochrony prawnej wskazanego obiektu na wniosek właścicieli zabytków i innych osób;
 • przygotowuje dokumentację i opracowuje odpowiedzi na zapytania w ramach dostępu do informacji publicznej;
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wpisów do rejestru zabytków, dokonuje ujawnienia wpisów do rejestru zabytków w księgach wieczystych, a także włącza karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków i analizuje gminną ewidencję zabytków;
 • prowadzi postępowania administracyjne i opracowuje projekty decyzji w sprawie sprzedaży zabytków;
 • przygotowuje i aktualizuje wykazy zabytków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia sztuki, ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub pokrewne związane z ochroną zabytków, archeologia, budownictwo, architektura, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, historia (specjalizacja: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i informacją, dokumentacja dziedzictwa kulturowego)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomosć przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń do ustawy
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Technik Farmaceutyczny

Czego możesz się spodziewać? dynamiki pracy – z jednej strony pracujesz w dużym zespole, z drugiej – z wieloma Pacjentami, dla nas to Ty jesteś ekspertem – wierzymy w Twoją fachową wiedzę, dlatego każdemu Pacjentowi możesz poświęcić tyle czasu...

Firma: Gemini Polska Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Młodszy specjalista ds. grafiki

Zadania na stanowisku pracy: wspieranie Działu Marketingu w obszarze działań brandingowych i koncepcyjnych, projektowanie graficznie na potrzeby komunikacji marketingowej online i offline (kampanie promocyjne, social media, targi branżowe, prezentacje itp.),...

Firma: Lumel S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik Punktu Usługowego

Opis stanowiska praca w punkcie usługowym zlokalizowanym w centrum handlowym dorabianie kluczy drobne naprawy zegarmistrzowskie naprawa obuwia Wymagania mile widziane doświadczenie techniczne i w handlu dokładność, sumienność komunikatywność i...

Firma: Minit Polska Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ