Praca: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 126244

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • praca w terenie,
 • stres związany z obsługą petentów,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, posiada bariery architektoniczne (klatka schodowa, brak windy, schody). Ciągi komunikacyjne nie są przystosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • zajmuje się sprawami dotyczącymi ochrony zabytków m.in. prowadzi i aktualizuje podstawową dokumentację zabytków w archiwum zakładowym, rejestr zabytków, ewidencję zabytków oraz analizuje programy opieki nad zabytkami i inne opracowania;
 • opracowuje projekty postanowień, decyzji, opinii, zaświadczeń i innych zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
 • udziela informacji o statusie ochrony prawnej wskazanego obiektu na wniosek właścicieli zabytków i innych osób;
 • przygotowuje dokumentację i opracowuje odpowiedzi na zapytania w ramach dostępu do informacji publicznej;
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wpisów do rejestru zabytków, gromadzi niezbędną dokumentację, przygotowuje projekty decyzji o wpisie oraz dokonuje ujawnienia wpisów do rejestru zabytków w księgach wieczystych;
 • prowadzi postępowania administracyjne i opracowuje projekty decyzji w sprawie sprzedaży zabytków;
 • przygotowuje i aktualizuje wykazy zabytków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunkach: historia sztuki, ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub pokrewne związane z ochroną zabytków, archeologia, budownictwo, architektura, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, historia (specjalizacja: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i informacją, dokumentacja dziedzictwa kulturowego)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń do ustawy
 • znajomosć przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Kelner/barman

Obsługa klienta, obsługa kasy, przygotowanie deserów i napojów, dbanie o czystość Wymagania inne: książeczka/badania sanepidowskie

Firma: Młodzieżowe Biuro Pracy Zielona Góra | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Inżynier budowy

Zadania przygotowanie i analiza dokumentacji budowy przygotowanie wystąpień o odbiór robót, zestawień oraz raportów w zakresie w wykonanych robót budowlanych sporządzenie dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami weryfikacja i rozliczanie ilości...

Firma: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista BHP

Prowadzenie nadzoru bhp na budowie Kompletacja dokumentacji bhp Opracowywanie i opiniowanie ibwr Sprawdzanie dokumentacji pracowniczej Kontrola uprawnień Współpraca z kierownikiem budowy Opracowanie raportów z kontroli bhp Prowadzenie postępowań powypadkowych...

Firma: B-Service Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ