Praca: Inspektor nadzoru

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 86834

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca w terenie,
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
zagrożenie korupcją.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • pełni obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego dla zadań związanych z budową, rozbudową, przebudową oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich, w tym dla zadań realizowanych z programów rządowych,
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: ustalania zakresu badań, ekspertyz i technologii planowanych inwestycji oraz remontów dróg i obiektów inżynierskich, opiniowania dokumentacji technicznych i przetargowych dla przyszłych zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg, obiektów inżynierskich, przygotowywania wymaganych wniosków o uruchomienie środków finansowych na realizacje poszczególnych zadań inwestycyjnych, dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, prowadzenia kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych zadań, monitorowania realizacji postanowień decyzji środowiskowych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz zgodności z dokonanymi zgłoszeniami robót podczas realizacji zadań, przygotowywania programów inwestycyjnych w tym dla zadań realizowanych z programów rządowych,
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie bieżących danych o rzeczowej i finansowej realizacji zadań w tym dla zadań realizowanych z programów rządowych,
 • monitoruje, analizuje i opiniuje roszczenia i zagrożenia występujące na kontraktach dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • konsultuje, opiniuje i zatwierdza proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót;
 • sporządza rozliczenia zadania,
 • przygotowuje protokół odbioru ostatecznego, inicjuje kontrole, próby końcowe i przeglądy techniczne,
 • przekazuje komplety dokumentacji powykonawczej do Archiwum Zakładowego, Rejonów Dróg i innych jednostek, a ponadto wedle potrzeb bierze udział w przeglądach gwarancyjnych i w odbiorze pogwarancyjnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej;
 • przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia;
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych oraz prawa zamówień publicznych, znajomość KPA;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. „B”.
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

  Technik Farmaceutyczny

  Poszukujemy Technika Farmaceutycznego na cały etat lub na dodatkowe godziny! Obowiązki: wydawanie leków, doradzanie i udzielanie informacji pacjentom prawidłowe przyjmowanie i realizowanie recept realizacja celów sprzedażowych apteki monitorowanie stanów...

  Firma: Apteka Dr.Max | Zielona Góra | dzisiaj
  CZYTAJ WIĘCEJ

  Pracownik ochrony fizycznej

  - ochrona obiektu, - wykonywanie obchodów, - strzeżenie powierzonego mienia, - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, - praca w godzinach od 15:00 do 7:00, w dni wolne całodobowo Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: ORZECZENIE O...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie | Zielona Góra | wczoraj
  CZYTAJ WIĘCEJ

  Operator maszyn

  Obsługa prostowarki do blach Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: Wykształcenie min. zawodowe

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
  CZYTAJ WIĘCEJ