Praca: Inspektor nadzoru

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 81274

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca w terenie,
praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;
zagrożenie korupcją.
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac oraz są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • pełni obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego dla zadań związanych z remontami dróg i obiektów inżynierskich;
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: ustalania zakresu badań, ekspertyz i technologii planowanych remontów dróg, obiektów inżynierskich; opracowania Programów Inwestycji i Aneksów do nich; opiniowania dokumentacji technicznych i przetargowych dla przyszłych zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg, obiektów inżynierskich; przygotowywania wymaganych wniosków o uruchomienie środków finansowych na realizacje poszczególnych zadań inwestycyjnych; dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych; prowadzenia kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych; zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych zadań; badań i nadzorów archeologicznych oraz monitorowania realizacji postanowień decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań. wykonywania zadań związanych z realizacją programów rządowych;
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie bieżących danych o rzeczowej i finansowej realizacji zadań;
 • monitoruje, analizuje i opiniuje roszczenia i zagrożenia występujące na kontraktach dotyczących zadania remontowego;
 • konsultuje, opiniuje i zatwierdza proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót;
 • sporządza rozliczenie zadania;
 • przekazuje komplety dokumentacji powykonawczej i operatów kolaudacyjnych do Archiwum Zakładowego, do Rejonów komplet dokumentacji powykonawczej, a ponadto do Wydziału Mostów raport z przeglądów szczegółowych przeprowadzonych przed upływem okresu gwarancyjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów;
 • znajomość prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych oraz prawa zamówień publicznych, znajomość KPA, znajomość sieci drogowej województwa;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

  Doradca Klienta

  Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem (John D. Rockefeller) Twój zakres obowiązków: sprzedaż produktów i usług zgodnie...

  Firma: Adreams | Zielona Góra | dzisiaj
  CZYTAJ WIĘCEJ

  Front-end Developer

  Oczekiwania: Doświadczenie min. 2 letnie w programowaniu w JavaScript, Angular, Znajomości HTML5/ CSS, ReactJS, Node.js, Bootstrap, Umiejętności szybkiego, kreatywnego i logicznego myślenia, Wykształcenie wyższe, Znajomości j. angielskiego,...

  Firma: Citycom | Zielona Góra | dzisiaj
  CZYTAJ WIĘCEJ

  Lider Zespołu Fotografów

  Czym będziesz się zajmować? Organizacją pracy Zespołów Fotografów w Studio eobuwie.pl, Dbaniem o płynność procesu, Fotografowaniem produktów, Raportowaniem oraz kontrolą statystyk, Kontrolą jakości i jej optymalizacją, Kontrolą stanowisk i ustawień,...

  Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
  CZYTAJ WIĘCEJ