Praca: Inspektor Kontroli / Starszy Inspektor Kontroli w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli IV w Departamencie Kontroli

Inspektor Kontroli / Starszy Inspektor Kontroli
w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli IV w Zielonej Górze
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/21/39
Miejsce pracy: Zielona Góra
Termin składania ofert 09.03.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • udział w opracowywaniu dla każdej kontroli tematyki i metodyki niezbędnej do jej przeprowadzenia;
 • prowadzenie kontroli zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami;
 • sporządzanie wymaganych dokumentów z przeprowadzonych kontroli w tym wystąpień pokontrolnych;
 • udział w opracowywaniu zbiorczych analiz i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli;
 • prowadzenie czynności sprawdzających zgodnie z zapisami art. 61w oraz 61x ustawy o świadczeniach;
 • monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności w zakresie kontroli.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe, w tym co najmniej średnie medyczne
 • Lata pracy zawodowej:
  - w przypadku ubiegania się o stanowisko inspektora kontroli - minimum 3 lata pracy zawodowej;
  - w przypadku ubiegania się o stanowisko starszego inspektora kontroli - minimum 4 lata pracy zawodowej;

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);
 • znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych;
 • doświadczenie zawodowe w placówkach służby zdrowia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów) .

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Przedstawiciel handlowy - Doradca ds. żywienia zwierząt

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: rozwijanie rynku sprzedaży produktów EKOPLON, realizację założonych celów sprzedażowych środków żywienia trzody i bydła, realizacja działań okołosprzedażowych - zapewnienie obsługi...

Firma: EKOPLON | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Account Manager

Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii . Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i usług przypisanym klientom,...

Firma: Orange Polska S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Automation Engineer

The Amazon Reliability Maintenance and Engineering team keeps all our equipment in excellent working order, from printers to fully automated sortation systems. You will be looking after the automated systems within our buildings and the systems that interact with...

Firma: Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o. | Świebodzin | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ