Praca: Główny specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 112938

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi zagadnienia związane z inwestycjami budowlanymi, w tym sporządza dokumentacje projektowo-kosztorysowe, koncepcje programowo przestrzenne oraz programy funkcjonalno-użytkowe wraz z wieloletnimi harmonogrami rzeczowymi realizacji projektu dla planowanych inwestycji w celu właściwego oszacowania kosztów realizacji robót budowlanych i właściwego przeprowadzenia procesu inwestycji. Rozlicza pod kątem finansowo-rzeczowym zadania inwestycji budowlanych i remontów
 • Prowadzi nadzór nad prawidłowością przeprowadzonych prac budowlanych realizowanych na podstawie podpisanych umów oraz zleceń; uczestniczy w odbiorach robót budowlanych; reprezentuje Izbę na realizowanych budowach w ramach zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym kontroluje prace inwestora zastępczego lub inspektorów nadzoru w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
 • Prowadzi zagadnienia związane z remontami budynków Izby, w tym sporządza analizy stanu technicznego nieruchomości w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych Izby
 • Opracowywuje opinie techniczne, wytyczne realizacyjne i założenia projektowe niezbędne do przygotowywania/realizacji inwestycji i remontów oraz przygotowania wniosku o przyznanie środków wraz z uzasadnieniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych Izby
 • Sprawdza i opiniuje dokumentację projektową w tym kosztorysy, w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
 • Na bieżąco kontroluje zgodność realizacji inwestycji/remontu i prowadzonego nadzoru z zawartymi umowami; monitoruje i kontroluje realizacje inwestycji i remontów pod względem technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze realizacji robót budowlanych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Prawo Zamowień Publicznych; wiedza w zakresie zagadnień technicznych budowlanych
 • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych
 • komunikatywność, inicjatywa, kreatywność
 • umiejętność podejmowania decyzji i negocjacji
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność działania w sytuacji stresowej
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Obsługa maszyn i urządzeń, gratowanie i kontrola wyrobów, pakowanie detali, mielenie i segregacja detali, Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia: zdolności manualne Uprawnienia: Dobry stan zdrowia- ciężka praca fizyczna...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik biurowy - stażysta

praca biurowa w zakresie ewidencji i obiegu korespondencji, prowadzenie rejestrów, pisanie pism, zakładanie i prowadzenie dokumentacji. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: rzetelność, komunikacja, odporność na stres

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Technik prac biurowych

Obsluga sekretariatu. Sporzadzanie pism. Rejestrowanie poczty przychodzącej i wychodzącej. Wystawianie faktur. Przygotowywanie dokumentów dla kandydatów do pracy oraz dla pracowników. Sporzadzanie umów o pracę. Sporządzanie wniosków urlopowych. Ewidencja...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ