Praca: Główny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
Główny księgowy
Miejsce pracy: Zielona Góra
Numer: StPr/21/0200
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisamiWykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu prawidłowego i terminowego regulowanie zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych dochodów i wydatków-dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym-dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych-sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych-opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki-opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości ,, zakładowego planu kont polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów księgowych-dokonywanie analiz wykorzystania środków budżetowych oraz wykonania dochodów budżetowych-kierowanie pracą podległych pracowników, współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi- wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze należą do kompetencji księgowego
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wykształcenie :wyższe (osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać jeden z poniższych warunków: mieć ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości lub mieć ukończoną szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości lub być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów) Kierunek /specjalność: rachunkowość księgowość ekonomiczneDoświadczenie zawodowe: udokumentowane doświadczenie w księgowościUprawnienia, umiejętności:- znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do wskazanej ustawy, posiadać praktyczną wiedzę we wskazanym zakresie nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową ( plany kont, klasyfikacja budżetowa), znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej oraz prawa zamówień publicznych-Umiejętność sprawnej obsługi komputera-Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole-Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych-Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe-Posiadanie obywatelstwa polskiego-Korzystanie w pełni praw publicznych nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe-Nieposzlakowana opinia

Miejsce pracy:

Zielona Góra


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej GórzeSprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Analityk w Logistyce

Czym będziesz się zajmował(a)? Analizą wskaźników i mierników oraz rekomendacją zmian, Tworzeniem i analizą raportów, Współpracą z innymi działami w celu przygotowania interpretacji, Opracowywaniem i wdrażaniem narzędzi usprawniających analizy i...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Product Owner w obszarze EDI

Czym będziesz się zajmować? tworzeniem i utrzymaniem dokumentacji obszarowej, prowadzeniem szkoleń dotyczących obszaru/procesów, udziałem w projektach związanych z obszarem merytorycznym, koordynacją wdrażania zadań w ramach projektu, wsparciem eksperckim...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Przedstawiciel handlowy - Doradca ds. żywienia zwierząt

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: rozwijanie rynku sprzedaży produktów EKOPLON, realizację założonych celów sprzedażowych środków żywienia trzody i bydła, realizacja działań okołosprzedażowych - zapewnienie obsługi...

Firma: EKOPLON | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ