Praca: Fizjoterapeuta

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
Fizjoterapeuta
Miejsce pracy: Świebodzin
Numer: StPr/21/0415
OBOWIĄZKI:
1. Realizowanie indywidualnego planu wsparcia z uczestnikami.2. Prowadzenie zajęć ogólnousprawniających z zakresu aktywności ruchowej lub kinezyterapii z osobami starszymi, realizowane w małych grupach lub indywidualnie zgodnie z potrzebami i możliwościami uczestników z wykorzystaniem dostępnego sprzętu.3. Sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.4. Inicjowanie i podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do aktywności uczestników, rozwoju różnorodnych form zajęć.5. Prowadzenie ewidencji wykonywanych zajęć, zabiegów.6. Dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego znajdującego się w placówce oraz o ład i porządek w miejscu pracy.7. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.8. Współpraca z rodziną uczestnika oraz z zespołem zatrudnionym w placówce.9. Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.10.Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych.Odpowiednie kwalifikacje zawodowe: osoba powinna spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:- posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje wykonywania zawodu fizjoterapeuty,- ukończyła studia wyższe licencjackie zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021r. poz.553) wraz z co najmniej 6- letnim doświadczeniem w zawodzie fizjoterapeuty- ukończyła studia wyższe magisterskie zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy jw. ,- ukończyła studia wyższe magisterskie zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt 2-7 ustawy jw. wraz z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zawodzie fizjoterapeuty,- posiada tytuł zawodowego technika fizjoterapii zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt 8 ustawy jw. wraz z co najmniej 6-letnim doświadczeniem w zawodzie.Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Nieposzlakowana opinia.Wymagania dodatkowe:Znajomość obowiązujących przepisów, a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z późń. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy;Umiejętność pracy w zespole.Bardzo dobra organizacja pracy własnej.Umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych.Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, łatwość nawiązywania kontaktów, rzetelność, konsekwencja w działaniu, odporność na sytuacje stresowe.Dyspozycyjność.Mile widziana osoba prowadząca własną działalność gospodarczą.

Miejsce pracy:

Świebodzin


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

od 70 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŚwiebodzinieSprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Magazynier

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało: Rozładunek dostaw i przyjęcie towaru; Przygotowanie oraz wydanie towarów; Dbałość o powierzony towar i mienie firmy. Od kandydatów oczekujemy: Uprawnień na wózki widłowe; Elastyczności (praca...

Firma: AGATA Spółka Akcyjna | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierownik ds. Zakupów

Opis stanowiska: nadzór nad procesami zakupowymi wszystkich materiałów do procesu produkcyjnego i logistycznego kontakt z dostawcami, awizacje oraz nadzór nad terminami dostaw obsługa procesu reklamacji tworzenie długoterminowych prognoz materiałowych kontrola...

Firma: ante-holz Polska Sp. z o.o. | Kożuchów | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista ds. Rynku Paliw

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za : Tworzenie i opiniowanie umów handlowych na zakup i analizy paliw, Współpraca z dostawcami w zakresie monitoringu legalności urządzeń rozliczeniowych, uzgadniania protokołów odczytów, Współpracę z...

Firma: Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ