Praca: Archiwista

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 113216

Warunki pracy

Urząd jest dostosowany do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Brak barier architektonicznych, odpowiednio dostosowane toalety, ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Rozpoznawanie przynależności zespołowej, nadawanie układu wewnętrznego jednostkom archiwalnym różnych rodzajów dokumentacji tradycyjnej, dokonywanie oceny wartości dokumentacji w kontekście brakowania wewnętrznego jednostek, opisywanie teczek aktowych, w celu porządkowania materiałów archiwalnych, wytworzonych po 1945 roku.
 • Opisywanie jednostek w systemie ZoSIA oraz wprowadzanie do systemu spisów zdawczo-odbiorczych materiałów archiwalnych przyjmowanych do zasobu, w celu sporządzenia i aktualizacji ewidencji.
 • Opakowywanie, paginowanie, znakowanie materiałów archiwalnych, w celu ich zabezpieczenia.
 • Segregowanie akt w zespole, nadawanie im układu, sporządzanie wstępów do inwentarzy i przedstawianie ich do zatwierdzenia kierownikowi Oddziału i Dyrektorowi Archiwum, w celu opracowania zespołu archiwalnego.
 • Sporządzanie indeksów i innych pomocy, w celu pogłębienia informacji środków ewidencyjnych.
 • Udział w skontrum zasobu, w celu ustalenia jego stanu faktycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego , obszar: ogólne doświadczenie w zakresie prac administracyjnych
 • Znajomość przepisów prawnych: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Wiedza z zakresu historii regionalnej i historii Polski, zwłaszcza z zakresu administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorstw, instytucji społecznych, kulturalnych, społecznych
 • Obsługa komputera, urządzeń i programów biurowych
 • Komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu metodyki archiwalnej i zarządzania dokumentacją
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Obsługa maszyn i urządzeń, gratowanie i kontrola wyrobów, pakowanie detali, mielenie i segregacja detali, Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia: zdolności manualne Uprawnienia: Dobry stan zdrowia- ciężka praca fizyczna...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik biurowy - stażysta

praca biurowa w zakresie ewidencji i obiegu korespondencji, prowadzenie rejestrów, pisanie pism, zakładanie i prowadzenie dokumentacji. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: rzetelność, komunikacja, odporność na stres

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Technik prac biurowych

Obsluga sekretariatu. Sporzadzanie pism. Rejestrowanie poczty przychodzącej i wychodzącej. Wystawianie faktur. Przygotowywanie dokumentów dla kandydatów do pracy oraz dla pracowników. Sporzadzanie umów o pracę. Sporządzanie wniosków urlopowych. Ewidencja...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ