Praca: Administrator

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
Administrator
Miejsce pracy: Zielona Góra
Numer: StPr/21/0843
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie spraw z zakresu Działu ds. Organizacyjno-Pracowniczych:1)prowadzenie rejestrów:a)zarządzeń i decyzji Wojewódzkiego Lekarzab)porozumień zawartych przez Wojewódzkiego Lekarzac)upoważnień i pełnomocnictwd)skarg i wniosków2)nadzór nad przygotowaniem i obsługą spotkań, narad, szkoleń i konferencji Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sali konferencyjnej znajdującej się na innym piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz poza siedzibą na terenie całego województwa;3)zastępstwo nieobecnego pracownika w dziale ds. gospodarczych oraz dziele ds. organizacyjno-pracowniczych;4)organizowanie i koordynowanie przyjęć interesantów;5)udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii;6)obsługa telefonów, poczty elektronicznej, przyjmowanie i nadawanie faksów oraz platformy E-PUAP;7)zapewnienie właściwego obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, w tym:a)przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;b)rejestracja korespondencji w dzienniku korespondencyjnym i systemie elektronicznym;c)przekazywanie dokumentacji właściwym komórkom organizacyjnym;8)prowadzenie ewidencji interesantów przyjmowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;9)wykładanie listy obecności do podpisu dla pracowników, uzupełnianie nieobecności pracowników;10)przygotowywanie listów i zanoszenie do placówki pocztowej;11)prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, sporządzanie sprawozdań;12)wszelkie czynności związane z delegowaniem pracowników: wypisywanie delegacji, rezerwacja hoteli; 13)prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Inspektoracie;14)wypisywanie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych dla pracowników Inspektoratu i Powiatowych Lekarzy Weterynarii;15)redagowanie pism, przygotowywanie projektów dokumentów.Prowadzenie spraw z zakresu pracowniczych, w szczególności:1)dokonywanie czynności związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu, Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców;2)realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska w Inspektoracie;3)prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu oraz Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców;4)sporządzanie na podstawie posiadanej dokumentacji informacji o wypłacie prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników Inspektoratu;5)ewidencja urlopów pracowników Inspektoratu oraz Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców;6)przygotowywanie planu urlopów pracowników Inspektoratu, analiza i nadzór nad realizacją zatwierdzonego planu;7)przygotowywanie dokumentów nowo zatrudnionych pracowników w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego;8)aktualizowanie zmian danych osób ubezpieczonych oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy;9)współdziałanie z ośrodkami prowadzącymi profilaktyczną opiekę zdrowotną;10)prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników na badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne;11)wykonywanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników;12)ewidencjonowanie obecności i miesięczne rozliczanie czasu pracy pracowników Inspektoratu;13)ewidencjonowanie zwolnień lekarskich; 14)przygotowywanie dokumentacji szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;15)wykonywanie zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Min.wykształcenie średnie, Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel, Power Point, Posiadanie obywatelstwa polskiego, Korzystanie z pełni praw publicznych, Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe:Znajomość języków obcych.Prawo jazdy kat. B.Doświadczenie zawodowe w administracji, mile widziane w dziale kadr

Miejsce pracy:

Zielona Góra


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 390 - 3 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej GórzeSprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Mistrz produkcji

Opis stanowiska: nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego; zarządzanie zespołem pracowników; dbanie o terminowość, efektywność, jakość i bezpieczeństwo pracy; realizacja planów produkcyjnych; rozwiązywanie bieżących planów...

Firma: Ekoenergetyka-Polska S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierownik Działu Dostaw

Do Twoich zadań będzie należało: odpowiedzialność za realizację budżetu sprzedaży poprzez bezpośrednie dostawy towarów do klientów realizacja celów i wskaźników biznesowych oraz budżetu sprzedaży pozyskiwanie klientów i nawiązywanie z nimi...

Firma: MAKRO Cash and Carry Polska S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Doradca Klienta

do salonu w Focus Park w Zielonej Górze Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za aktywną sprzedaż, fachowe doradztwo w zakresie produktów oferowanych przez firmę OCHNIK, przygotowanie dokumentów sprzedażowych oraz dbanie o wygląd i...

Firma: OCHNIK S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ