Praca: Administrator

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
Administrator
Miejsce pracy: Zielona Góra
Numer: StPr/21/0774
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie spraw z zakresu Działu ds. Organizacyjno-Pracowniczych:1)prowadzenie rejestrów:a)zarządzeń i decyzji Wojewódzkiego Lekarzab)porozumień zawartych przez Wojewódzkiego Lekarzac)upoważnień i pełnomocnictwd)skarg i wniosków2)nadzór nad przygotowaniem i obsługą spotkań, narad, szkoleń i konferencji Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sali konferencyjnej znajdującej się na innym piętrze w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz poza siedzibą na terenie całego województwa;3)zastępstwo nieobecnego pracownika w dziale ds. gospodarczych oraz dziele ds. organizacyjno-pracowniczych;4)organizowanie i koordynowanie przyjęć interesantów;5)udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii;6)obsługa telefonów, poczty elektronicznej, przyjmowanie i nadawanie faksów oraz platformy E-PUAP;7)zapewnienie właściwego obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, w tym:a)przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;b)rejestracja korespondencji w dzienniku korespondencyjnym i systemie elektronicznym;c)przekazywanie dokumentacji właściwym komórkom organizacyjnym;8)prowadzenie ewidencji interesantów przyjmowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;9)wykładanie listy obecności do podpisu dla pracowników, uzupełnianie nieobecności pracowników;10)przygotowywanie listów i zanoszenie do placówki pocztowej;11)prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, sporządzanie sprawozdań;12)wszelkie czynności związane z delegowaniem pracowników: wypisywanie delegacji, rezerwacja hoteli; 13)prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Inspektoracie;14)wypisywanie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych dla pracowników Inspektoratu i Powiatowych Lekarzy Weterynarii;15)redagowanie pism, przygotowywanie projektów dokumentów.Prowadzenie spraw z zakresu pracowniczych, w szczególności:1)dokonywanie czynności związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu, Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców;2)realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska w Inspektoracie;3)prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu oraz Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców;4)sporządzanie na podstawie posiadanej dokumentacji informacji o wypłacie prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników Inspektoratu;5)ewidencja urlopów pracowników Inspektoratu oraz Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców;6)przygotowywanie planu urlopów pracowników Inspektoratu, analiza i nadzór nad realizacją zatwierdzonego planu;7)przygotowywanie dokumentów nowo zatrudnionych pracowników w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego;8)aktualizowanie zmian danych osób ubezpieczonych oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy;9)współdziałanie z ośrodkami prowadzącymi profilaktyczną opiekę zdrowotną;10)prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników na badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne;11)wykonywanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników;12)ewidencjonowanie obecności i miesięczne rozliczanie czasu pracy pracowników Inspektoratu;13)ewidencjonowanie zwolnień lekarskich; 14)przygotowywanie dokumentacji szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;15)wykonywanie zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Min.wykształcenie średnie, Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel, Power Point, Posiadanie obywatelstwa polskiego, Korzystanie z pełni praw publicznych, Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe:Znajomość języków obcych.Prawo jazdy kat. B.Doświadczenie zawodowe w administracji, mile widziane w dziale kadr

Miejsce pracy:

Zielona Góra


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

3 390 - 3 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej GórzeSprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Robotnik ogólnobudowlany

Docieplanie budynków, malowanie, szpachlowanie, tynkowanie i murowanie.Praca jednozmianowa 7:00-15:00. Wymagania inne: Min. roczne doświadczenie w pracach budowlanych ( malowanie, tynkowanie, murowanie, docieplenia budynków). Umiejętność pracy w grupie.

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli | Nowa Sól | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Operator maszyn sterowanych numerycznie

Do zadań pracownika należeć będzie m.in.: obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), dbanie o prawidłowy przebieg procesu, kontrole jakości wyprodukowanych części, dokumentowanie prac zgodnie z wymaganymi procedurami, dbanie o porządek w miejscu...

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Zastępca Kierownika Biura Bezpieczeństwa

Czym będziesz się zajmować? Koordynowaniem pracy podległego zespołu pracowników Wdrożeniem oraz szkoleniem nowych pracowników, Sporządzaniem raportów, zestawień, analiz procesów, Nadzorowaniem pracy firmy ochroniarskiej oraz porządku na terenie Firmy,...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ