Praca: Terenowy inspektor mostowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Terenowy inspektor mostowy
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 85065

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca w terenie;


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Wykonuje przeglądy drogowych obiektów inżynierskich oraz sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę nad realizacją przeglądów zleconych;
 • analizuje wyniki przeglądów drogowych obiektów inżynierskich oraz określa potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy drogowych obiektów inżynierskich;
 • przygotowuje propozycje podziału środków na bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich;
 • prowadzi ewidencję obiektów mostowych tuneli, przepustów i promów, gromadzi i weryfikuje dane o obiektach inżynierskich;
 • prowadzi sprawozdawczość w zakresie stanu drogowych obiektów inżynierskich i gospodarki mostowej;
 • obsługuje program komputerowy System Gospodarki Mostowej służący do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie mostowe lub drogowo-mostowe lub budowlane;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze działalności związanej z obiektami inżynierskimi.
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich;
 • znajomość obsługi komputera – Pakiet MS Office;
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przeprowadzania przeglądów obiektów mostowych, wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyki i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz obsługi programu SGM;
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze;
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Pracownik produkcji

Poszukujemy osób chętnych do pracy na produkcji w Lumel Alucast Sp. z o.o. oraz Lumel S.A. na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania: gotowość do pracy na 3 zmiany, wykształcenie zawodowe, chęci do pracy.

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Ślusarz narzędziowy

Zadania na stanowisku pracy: przygotowanie elementów form/okrojników do montażu zgodnie z dokumentacja kontrukcyjną; zapewnienie pełnej sprawności narzędzi (form odlewniczych, okrojników ) do produkcji zgodnie z dokumentacją; wykonywanie operacji...

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Konstruktor - elektronika

Zakres zadań na stanowisku: projektowanie elektronicznych urządzeń pomiarowych, opracowywanie i nadzór nad dokumentacją konstrukcyjną, rozbudowa, modyfikowanie i nadzorowanie produkcji urządzeń elektronicznych. Od kandydatów oczekujemy: znajomości...

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ