Praca: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 87965

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


-         różnorodność cen i kosztów zmienna zarówno w czasie, jak i w asortymentach prac i robót.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-      budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 


-      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację kontraktów, wyliczenia kosztów zmian realizowanych zadań w tym inwestycji z programów rządowych, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowe
 • sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi i biurami projektowymi, opracowania i analizy kosztowe na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowe
 • na podstawie przedmiarów tzw. ślepych kosztorysów (bądź innych danych określających ilościowo zakres zamówienia) przekazanych przez komórki merytoryczne wykonuje i przygotowuje wyliczenia szacunkowej wartości zamówień dla dokumentacji i robót, kosztorysy inwestorskie, a także planowane koszty dokumentacji i robót, we współpracy z komórkami merytorycznymi
 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno- środowiskowych, koncepcji programowych, projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych
 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem programów inwestycji i ich aktualizacją oraz wprowadza dane do Centralnego Zasobu Danych związane z przygotowywanymi zadaniami, w tym dla inwestycji z programów rządowych
 • sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi, wyliczenia kosztów roszczeń, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowe
 • w ramach inżynierii wartości zbiera i analizuje dane dotyczące kosztów projektów i wykonania na podstawie ofert złożonych w przetargach, a także monitoruje i analizuje ceny i trendy rynkowe
 • tworzy narzędzia ułatwiające proces: szacowania, kalkulacji i aktualizacji kosztów w różnych fazach planowanych i realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kosztorysowania i/lub wyceny robót budowlanych
 • znajomość zasad i umiejętność kosztorysowania i szacowania wartości, zarówno na podstawie praktyki własnej jak i zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (dot. Wartość Kosztorysowej Inwestycji - WKI)
 • znajomość problematyki i uwarunkowań budowy dróg i obiektów inżynierskich, znajomość technologii robót
 • umiejętność obsługi programów kosztorysowych powszechnie wykorzystywanych typu NORMA
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office)
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie: kosztorysowania i inżynierii wartości, zaawansowanej obsługi programu EXCEL, negocjacji
 • prawo jazdy kat. „B”
 • uprawnienia budowlane
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych
 • umiejętność obsługi programu AutoCAD
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Pracownik ochrony fizycznej

- ochrona obiektu, - wykonywanie obchodów, - strzeżenie powierzonego mienia, - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, - praca w godzinach od 15:00 do 7:00, w dni wolne całodobowo Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: ORZECZENIE O...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Operator maszyn

Obsługa prostowarki do blach Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: Wykształcenie min. zawodowe

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista do spraw rozliczeń i obsługi klienta

wystawianie faktur za wode i ścieki, zawieranie umów, praca przy komputerze Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Uprawnienia: znajomość pakietu MS Office Uprawnienia: dobra obsługa komputera Wymagania inne: komunikatywność,...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli | Kożuchów | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ