Praca: Starszy specjalista sekcji budownictwa i obsługi nieruchomości wydziału techniki i zaopatrzenia

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
Starszy specjalista sekcji budownictwa i obsługi nieruchomości wydziału techniki i zaopatrzenia
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Numer: StPr/21/0202
OBOWIĄZKI:
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz koordynatora umów o roboty budowlane i usługi reprezentując inwestora ( NoOSG) na budowie w celu sprawowania kontrolizgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektem i pozwoleniem na budowę , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na rzecz NoOSG;- dokonywanie kontroli okresowych zgodnie z Ustawą prawo budowlane oraz dokonywanie oględzin obiektów budowlanych w celu oceny ich stanu technicznego , określenia przyczyn powstania wad i sytuacji awaryjnych, oraz projektowanie i proponowanie rozwiązań technicznych, mających na celudoprowadzenie obiektu do stanu pożądanego;- sporządzanie wycen robót budowlanych oraz kosztorysy z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych oraz fachowej literatury w celu określenia wartości szacunkowej zadań oraz wartości planowanych i realizowanych zadań. W tym celu dokonywanie wizji obiektu lub robót, przygotowywanie obmiarów i kosztorysów, analizowanie i dokonywanie obliczeń;- udział w odbiorach robót budowlanych oraz usług w celu sprawdzenia zgodności wykonanego zamówienia z warunkami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia;- sporządzanie dokumentów będących podstawa do wszczęcia procedur o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień Publicznych , w tym szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia , założenia funkcjonalno - użytkowe, programy funkcjonalno - użytkowe, w celu wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych;- udział w przygotowaniu oraz przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych na roboty budowlane oraz usługi, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w celu realizacji zadań sekcji;- prowadzenie korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług z jednostkami i komórkami organizacyjnymi SG, w celu zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji;- udział w pracach komisji przetargowych w celu zgodnego z przepisami wyłonienia wykonawców robót budowlanych lub usług;
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane


Wymagania inne:

Wymagania konieczne :1. Wykształcenie wyższe budowlane;2. Co najmniej 24 mc pracy w specjalności budowlanej przy realizacji lub nadzorowaniu robót budowlanych;Posiadanie uprawnień budowlanych zgodnie zustawą Prawo budowlane w jednej z poniższych specjalności :- architektonicznej- konstrukcyjno budowlanej3. Znajomośc zagadnień związanych z procesem budowlanych oraz biegła znajomość ustawy Prawo Budowlane;4. Umiejętnośc obsługi komputera w tym programów wspomagających w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz kosztorysowania;5. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność i systematyczność,6. Prawo jazdy kat. B7. Umiejętności :- umiejętność obsługi komputera w tym programów wspomagających w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz kosztorysowania;- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność i systematyczność;- umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania, kreatywność;Wymagania pożądane :- uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie;- uprawnienia energetyczne G1,G2,G3 w zakresie dozoru, obsługi konserwacji- powyżej 6 miesięcy, praca przy realizacji lub nadzorowaniu robót budowlanych;

Miejsce pracy:

Krosno Odrzańskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 368,71 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie OdrzańskimSprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Administrator baz danych

Czym będziesz się zajmować? Administracją i monitorowanie ciągłości działania systemów bazodanowych firmy, Opieką nad powierzonymi systemami serwerowymi, aplikacyjnymi i składowania danych, Wsparciem w utrzymaniu bezpieczeństwa infrastruktury...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Monter – Obchodowy

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za : wykonywanie konserwacji, bieżących i awaryjnych napraw w zakresie węzłów cieplnych, lokalnych kotłowni oraz sieci cieplnych i przyłączy instalacji wewnętrznych, lokalizowanie oraz zgłaszanie usterek...

Firma: Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista ds. Prezentacji 360

Czym będziesz się zajmować? Przygotowywaniem produktów do sesji 360, Dbaniem o estetyczny wygląd produktów, Robienie zdjęć produktom według określonych kryteriów. Czego oczekujemy od Ciebie? Podstawowej znajomości pakietu Adobe (Photoshop + Camera Raw),...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ