Praca: Starszy referent

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 72462

Warunki pracy

Urząd jest dostosowany do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Brak barier architektonicznych, odpowiednio dostosowane tolaety, ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy osób zatrudnionych, ustalanie uprawnień pracowników oraz organizowanie i prowadzenie naboru kandydatów do pracy w Archiwum w tym korpusu służby cywilnej, prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej procesu wartościowania stanowisk pracy, prowadzenie akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy pracowników i obecności pracowników, spraw związanych z wykorzystaniem urlopu. Współpraca z działem Finansowo- Księgowym w zakresie gospodarowania etatami i środkami na wynagrodzenia
 • Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym opracowanie, uzgadniania i aktualizacja planów, organizowanie zespołów z zakresu obronności, obrony cywilnej, pierwszej pomocy itp. w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i zabezpieczeń w sytuacjach zagrożenia
 • Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu statystki, służby cywilnej, oraz sprawozdań w zakresie zatrudniania, szkoleń, czasu pracy, kadr, struktury zatrudnienia PFRON. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w tym prowadzenie rejestru badań lekarskich pracowników oraz kierowanie ich na badania okresowe w celu dopuszczenia ich do pracy.
 • Ustalanie prawa do nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, odpraw, ekwiwalentów, prowadzenie dokumentacji związanej z wynagradzaniem i awansowaniem pracowników, sporządzanie planów zatrudniania i wykazów etatów. spraw związanych z odpowiedzialnością służbową, dyscyplinarną pracowników, organizacją szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników.
 • Prowadzenie rejestrów min. rejestru upoważnień i pełnomocnictw. Sporządzanie zestawień materiałów biurowych, środków czystości, materiałów archiwalnych. W ramach zastępstwa obsługa sekretarsko – kancelaryjna w Archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Obsługa komputera, urządzeń i programów biurowych.
 • Komunikatywność, asertywność, umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych.
 • Znajomość przepisów, kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej i pracownikach urzędów,
 • Umiejętność obsługi systemu Płatnik, GUS, PFRON
 • Odporność na stres, umiejętność prognozowania i działania w sytuacjach nieprzewidzianych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

  Pracownik Medyczny (pobieranie wymazów PCR)

  Opis stanowiska Obsługa Pacjentów w mobilnym punkcie pobrań (kontener); Wykonywanie czynności pielęgniarskich w zakresie działania punktu pobrań - pobieranie wymazów PCR w kierunku Covid 19; Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją badań. Wymagania...

  Firma: Synevo Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
  CZYTAJ WIĘCEJ

  Pracownik transportu

  Do zadań pracownika należeć będzie m.in.: realizacja prac magazynowych (załadunek i rozładunek towaru), przewóz materiałów między działami, utrzymywanie porządku w magazynie jak i na terenie firmy, przestrzeganie obowiązujących procedur, instrukcji i...

  Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
  CZYTAJ WIĘCEJ

  Młodszy Specjalista ds. Aplikacji Sprzedażowych i Logistycznych

  Czym będziesz się zajmować? Diagnostyką, określaniem źródeł i rozwiązywaniem problemów w zakresie aplikacji systemowych w kontekstach: całego systemu ERP, automatyki magazynowej i urządzeń w sklepach stacjonarnych bezpośrednio związanych ze...

  Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | wczoraj
  CZYTAJ WIĘCEJ