Praca: Starszy referent

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 126179

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu
 • praca administracyjno-biurowa
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • wymuszona pozycja ciała
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • praca przy monitorze ekranowym
 • brak windy
 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Obsługuje pisma wpływające do sekretariatu za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez system elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD/ eBiuro)
 • Przekazuje pisma zgodnie z dekretacją dyrekcji Urzędu
 • Organizuje udział dyrekcji w spotkaniach, konferencjach oraz uroczystościach związanych z reprezentowaniem Urzędu
 • Prowadzi kalendarium spotkań
 • Przygotowuje pisma urzędowe oraz notatki na potrzeby dyrekcji
 • Obsługuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą w formie papierowej
 • Udziela zwięzłych informacji telefonicznych interesantom Urzędu
 • Organizuje narady kadry kierowniczej Urzędu i je protokołuje
 • Koordynuje obieg dokumentów między komórkami organizacyjnymi Urzędu
 • Prowadzi książkę kontroli
 • Uczestniczy w realizacji projektów prowadzonych przez Wydział Organizacji i Rejestrów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy na podobnym stanowisku
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna
 • Rzetelność
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Obsługa komputera w środowisku MS Windows
 • Znajomość pakietu MS Office, w szczególności: Word, Excel, PowerPoint
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Negocjowanie
 • Obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Kelner/barman

Obsługa klienta, obsługa kasy, przygotowanie deserów i napojów, dbanie o czystość Wymagania inne: książeczka/badania sanepidowskie

Firma: Młodzieżowe Biuro Pracy Zielona Góra | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Inżynier budowy

Zadania przygotowanie i analiza dokumentacji budowy przygotowanie wystąpień o odbiór robót, zestawień oraz raportów w zakresie w wykonanych robót budowlanych sporządzenie dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami weryfikacja i rozliczanie ilości...

Firma: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista BHP

Prowadzenie nadzoru bhp na budowie Kompletacja dokumentacji bhp Opracowywanie i opiniowanie ibwr Sprawdzanie dokumentacji pracowniczej Kontrola uprawnień Współpraca z kierownikiem budowy Opracowanie raportów z kontroli bhp Prowadzenie postępowań powypadkowych...

Firma: B-Service Sp. z o.o. | Zielona Góra | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ