Praca: Specjalista

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Ogłoszenie o naborze Nr 91700

Warunki pracy

1. Narzędzia pracy - komputer, telefon, drukarka, fax 2. Budynek nie przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • opracowywanie projektów planów wydatków i dochodów finansowych Oddziału w horyzoncie czasowym przekraczającym 1 rok w układzie paragrafowym oraz w układzie budżetu zadaniowego w celu zapewnienia środków finansowych niezbędnych do bieżącej działalności Oddziału;
 • na bieżąco dokonywanie analizy wydatków budżetowych, wskazywanie komórkom współpracującym zagrożenia wykonywania budżetu oraz możliwości zrealizowania dodatkowych zadań w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu oraz przygotowywanie kwartalne analizy z zakresu wykonania wydatków i dochodów Oddziału w celu przedłożenia informacji jednostce nadrzędnej;
 • - przygotowywanie wniosków do nadrzędnej jednostki organizacyjnej o korekty planu finansowego oraz planu finansowego w układzie zadaniowym w celu dostosowania wysokości limitów w poszczególnych paragrafach i działaniach do rzeczywistych potrzeb Oddziału;
 • sporządzanie planów i korekt planów dochodów i wydatków finansowych Oddziału w układzie paragrafowym i w układzie budżetu zadaniowego w celu dostosowania planów do bieżącej działalności Oddziału. - opracowywanie projektu, planu oraz korekty planu rzeczowo-finansowego w celu dostosowania wydatków rzeczowych do bieżącej działalności Oddziału;
 • opracowywanie sprawozdawczości na potrzeby Departamentu Finansów MSW w celu przedstawienia informacji o realizacji budżetu Oddziału;
 • opracowywanie informacji w zakresie realizacji budżetu na żądanie KGSG w celu przedłożenia danych nadrzędnej jednostce organizacyjnej;
 • prowadzenie windykacji należności budżetowych Skarbu Państwa w zakresie spraw dotyczących: nieuregulowanych czynszów, zwrotu świadczeń, wynagrodzeń/uposażeń oraz regresu jednorazowych odszkodowań. Monitorowanie windykacji oraz prowadzenie wszystkich czynności w zakresie windykacji należności w celu wyegzekwowania należności powstałych w Oddziale.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w finansach
 • umiejętność obsługi komputera;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa systemu TREZOR w zakresie windykacji należności;
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • znajomość przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Technik prac biurowych

program stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu | Świebodzin | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Elektryk

Opis stanowiska: aktywny udział przy usuwaniu usterek, przeglądów urządzeń zgodnie z ich dokumentacją techniczną, wykonywanie czynności konserwacyjnych i remontowych przy układach elektronicznych, naprawy instalacji elektrycznych oraz ich modernizacje,...

Firma: Masterchem Logoplaste Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownik administracyjny

wg zawodu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Sulechów | wczoraj
CZYTAJ WIĘCEJ