Praca: Specjalista

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 50684

Warunki pracy

Praca związana z częstym reprezentowaniem urzędu, zagrożona korupcją.

Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt i materiały biurowe.

Brak barier architektonicznych: swoboda poruszania się po budynku, windy, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety

Zakres zadań

 • Sporządzanie i rozliczanie listy płac i pochodnych od płac oraz dokonywanie potrąceń w celu realizacji zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych. Prowadzenie karty wynagrodzeń. Naliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby oraz sporządzanie listy wypłat zasiłków.
 • Obsługa systemu PŁATNIK, w tym: zgłaszanie do ubezpieczenia, wyrejestrowanie, zgłaszanie zmiany danych, korygowanie dokumentów, sporządzanie deklaracji i raportów.
 • Wykonywanie zadań Inspektora ochrony danych osobowych oraz audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Wspieranie Głównego księgowego w wykonywaniu pozostałych zadań Działu.
 • Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Rozliczanie kosztów podróży służbowych pracowników.
 • Zastępowanie Głównego Księgowego, np. przy dekretacji dowodów księgowych oraz wprowadza je do systemu finansowo-księgowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze sporządzania i rozliczania wynagrodzeń (płac)
 • Obsługa komputera, urządzeń, programów biurowych i specjalistycznych programów kadrowo-płacowych np. R2 Płatnik, Płatnik ZUS
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, wypłaty zasiłków, podatku dochodowego, ochronie danych osobowych, ZFŚS i umiejętność ich interpretacji.
 • Ogólna znajomość zasad rachunkowości finansowej i budżetowej, finansów publicznych,
 • Komunikatywność, asertywność, umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych
 • Skrupulatność i dokładność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • W zakresie zastępowania głównego księgowego: Zgodnie art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) głównym księgowym może być osoba, która: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

2573942

Regionalny Doradca Techniczno-Handlowy

Na czym będzie polegała Twoja praca? Do Twoich głównych zadań należeć będzie: doradztwo w zakresie doboru i dostaw naszych produktów, aktywne pozyskiwanie nowych Klientów oraz budowanie i utrzymywanie dobrych relacji, realizacja celów sprzedażowych,...

Firma: Albeco Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Doradca Klienta

Jeśli jesteś osobą: komunikatywną, otwartą i samodzielną, wykonującą swoje obowiązki sumiennie i z zaangażowaniem, która posiada lub chce zdobyć wiedzę i doświadczenie z zakresu obsługi Klienta, sprzedaży, mającą nienaganną opinię, niekaraną,...

Firma: FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. | Nowa Sól | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Archiwista

- ewidencjonowanie dokumentacji, - porządkowanie akt, - przyjmowanie dokumentów z poszczególnych komórek organizacyjnych, - sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych,Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie | Świebodzin | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Menedżer Zespołu Sprzedaży

Co zyskujesz dołączając do zespołu Nationale-Nederlanden? konkurencyjne dochody (podstawa) oraz system prowizyjny i premiowy uzależniony od wyników Twoich oraz Twojego zespołu, udział w profesjonalnych szkoleniach sprzedażowych i produktowych, współpracę...

Firma: Nationale-Nederlanden | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ