Praca: Specjalista

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 50684

Warunki pracy

Praca związana z częstym reprezentowaniem urzędu, zagrożona korupcją.

Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt i materiały biurowe.

Brak barier architektonicznych: swoboda poruszania się po budynku, windy, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety

Zakres zadań

 • Sporządzanie i rozliczanie listy płac i pochodnych od płac oraz dokonywanie potrąceń w celu realizacji zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych. Prowadzenie karty wynagrodzeń. Naliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby oraz sporządzanie listy wypłat zasiłków.
 • Obsługa systemu PŁATNIK, w tym: zgłaszanie do ubezpieczenia, wyrejestrowanie, zgłaszanie zmiany danych, korygowanie dokumentów, sporządzanie deklaracji i raportów.
 • Wykonywanie zadań Inspektora ochrony danych osobowych oraz audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Wspieranie Głównego księgowego w wykonywaniu pozostałych zadań Działu.
 • Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Rozliczanie kosztów podróży służbowych pracowników.
 • Zastępowanie Głównego Księgowego, np. przy dekretacji dowodów księgowych oraz wprowadza je do systemu finansowo-księgowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze sporządzania i rozliczania wynagrodzeń (płac)
 • Obsługa komputera, urządzeń, programów biurowych i specjalistycznych programów kadrowo-płacowych np. R2 Płatnik, Płatnik ZUS
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, wypłaty zasiłków, podatku dochodowego, ochronie danych osobowych, ZFŚS i umiejętność ich interpretacji.
 • Ogólna znajomość zasad rachunkowości finansowej i budżetowej, finansów publicznych,
 • Komunikatywność, asertywność, umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych
 • Skrupulatność i dokładność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • W zakresie zastępowania głównego księgowego: Zgodnie art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) głównym księgowym może być osoba, która: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

2573942

Pracownik budowlany

Wykonywanie prac ogólnobudowlanych w zakresie zbrojenia, szalowaniaWymagania konieczne: Zawód: Pomocniczy robotnik budowlany (wymagany staż - lata: 2)Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne: wymagane doświadczenie zawodowe min. 2 lata w...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Sulechów | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy- Praca w wymiarze 8 godz. od poniedziałku do piątku w siedzibie urzędu i/lub na terenie powiatu zielonogórskiego,- Dojazdy samochodem służbowym,- Praca biurowa z użyciem komputera (powyżej 4 godz. dziennie) i innych urządzeń biurowych,-...

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Księgowa / Księgowy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Kontrola i księgowanie w systemie finansowo-księgowym dokumentów księgowych, takich jak faktury zakupu i noty (ponad 400 dokumentów miesięcznie krajowych i zagranicznych) Analiza poprawności zapisów i sald kont księgowych Rozliczanie...

Firma: AUDIT Doradztwo Personalne | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Ślusarz narzędziowy

  Opis stanowiska: wykonywanie bieżących napraw urządzeń i form wtryskowych diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jakościowych Wymagania: wykształcenie najlepiej techniczne lub zawodowe umiejętności związane z naprawą, konserwacją urządzeń i...

Firma: P.W. Masterchem S.J. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ