Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 116201

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia oraz wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne.
 • Wystawia zawiadomienia o zagrożeniu wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz przekazuje dane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
 • Poszukuje składniki majątku z dostępnych baz danych oraz kieruje zapytania do instytucji zewnętrznych w celu ponownego wszczęcia egzekucji do majątku dłużników, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne.
 • Monitoruje terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych w celu podjęcia działań zapobiegających braku wykonania zobowiązań w wyniku przedawnienia.
 • Zabezpiecza należności Skarbu Państwa, tj.: poprzez inicjowanie i udział w postępowaniach wieczystoksięgowych, w tym składanie wniosków o wpis do hipoteki przymusowej, również na zabezpieczenie podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich oraz prowadzenie spraw w zakresie zastawów skarbowych, w tym przesyłanie wniosków o wpis zastawów lub ich wykreślenie bądź innych dokumentów, a także wydawanie wypisów oraz zaświadczeń z Rejestru Zastawów Skarbowych.
 • Bierze udział w postępowaniach: upadłościowym, naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnym, w tym zgłasza wierzytelności Skarbu Państwa. Dokonuje zgłoszeń wierzytelności podatkowych Skarbu Państwa i niepodatkowanych należności budżetowych w związku ze sprzedażą nieruchomości w trybie egzekucji sądowych.
 • Przygotowuje zawiadomienia o wszczęciu lub zakończeniu postępowania karnego skarbowego na wniosek komórki ds. karnych skarbowych lub organów obcych (Prokuratury/Urzędu Celno-Skarbowego).
 • W zakresie zadań należących do właściwości komórki, wprowadza dane do systemów informatycznych zgodnie z nadanymi uprawnieniami i sporządza informacje, sprawozdania, analizy z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy w celu przekazania pracownikom innych stanowisk pracy oraz zewnętrznym organom uprawnionym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Znajomość przepisów ustawy (ordynacji podatkowej, przepisów prawa podatkowego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisów Prawa Upadłościowego oraz Prawa Restrukturyzacyjnego).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi programów komputerowych POLTAX, POLTAX-2B, SSP/SZD
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Inspektor

Warunki pracy Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku w budynku dwukondygnacyjnym, Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku w budynku dwukondygnacyjnym. Narzędzia i materiały pracy – telefon, komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim | Krosno Odrzańskie | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Junior Menedżer Obszaru Sprzedaży

U nas otrzymasz: Atrakcyjne, wieloskładnikowe wynagrodzenie (wsparcie finansowe, prowizje, premie i inne) - masz realny wpływ na wysokość dochodów. Jasną ścieżkę kariery – rozwiniesz się w kierunku samodzielnego menedżera. Uczestnictwo w autorskiej...

Firma: Allianz Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Opiekun klienta

wg zawodu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze | Sulechów | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ