Praca: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 129958

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • praca przy monitorze ekranowym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, posiada bariery architektoniczne (klatka schodowa,brak windy, schody). Ciągi komunikacyjne nie są przystosowane do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym w systemach teleinformatycznych oraz stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacuje ryzyko;
 • prowadzi kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzi szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pracowników Urzędu;
 • prowadzi zwykłe i kontrolne postępowania sprawdzające wobec pracowników Urzędu, których stanowiska/funkcje mogą się łączyć z dostępem do informacji niejawnych, a także prowadzi wykaz osób zatrudnionych w Urzędzie posiadających dostęp do informacji niejawnych;
 • prowadzi sprawy z zakresu obronności, w tym m.in. stały dyżur, plan operacyjny;
 • prowadzi sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce do spraw ochrony informacji niejawnych lub na stanowisku związanym z przetwarzaniem informacji niejawnych
 • Ważne poświadczenie bezpieczeństwa do dokumentów o klauzuli co najmniej „Poufne” wydane przez ABW albo SKW
 • Aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanym przez ABW albo SKW
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i przepisów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o obronie Ojczyzny i przepisów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność, dokładność, rzetelność, skrupulatność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Specjalista ds. Kadr i Płac

Twój zakres obowiązków kompleksowa obsługa procesów kadrowo-płacowych w tym: sporządzanie dokumentów w zakresie nawiązywania, zmiany warunków i rozwiązywania stosunku pracy prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej (akta osobowe, sporządzanie...

Firma: ante-holz Polska Sp. z o.o. | Kożuchów | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierowca / Serwisant

Opis stanowiska: Regularne przeprowadzanie serwisów urządzeń zgodnie z harmonogramem na wyznaczonym terenie polegającym na wyczyszczeniu urządzenia, sprawdzenie poprawności działania, przekazania powstałego odpadu na magazyn; Bieżące naprawy urządzeń;...

Firma: Remondis Medison Sp. z o.o. | Sulechów | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Kierowca / Serwisant

Opis stanowiska: Regularne przeprowadzanie serwisów urządzeń zgodnie z harmonogramem na wyznaczonym terenie polegającym na wyczyszczeniu urządzenia, sprawdzenie poprawności działania, przekazania powstałego odpadu na magazyn; Bieżące naprawy urządzeń;...

Firma: Remondis Medison Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ