Praca: Instruktor tańca

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
Instruktor tańca
Miejsce pracy: Świebodzin
Numer: StPr/21/0426
OBOWIĄZKI:
Nauka różnych rodzajów tańca dostosowanych do możliwości uczestników.Sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.Inicjowanie i podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do aktywności uczestników, rozwoju różnorodnych form zajęć.Prowadzenie ewidencji wykonywanych zajęć.Dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu znajdującego się w placówce oraz o ład i porządek w miejscu pracy.Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.Współpraca z rodziną uczestnika oraz z zespołem zatrudnionym w placówce.Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych.Odpowiednie kwalifikacje zawodowe:- wykształcenie co najmniej średnie,- ukończone kursy taneczne,- doświadczenie min. roczne- ukończony instruktorski kurs kwalifikacyjny zakończony egzaminem, dający tytuł instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej o specjalności taniec.Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Nieposzlakowana opinia.Znajomość obowiązujących przepisów, a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z późń. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy;Umiejętność pracy w zespole.Bardzo dobra organizacja pracy własnej.Umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych.Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, łatwość nawiązywania kontaktów, rzetelność, konsekwencja w działaniu, odporność na sytuacje stresowe.Dyspozycyjność.Mile widziana osoba prowadząca własną działalność gospodarczą.

Miejsce pracy:

Świebodzin


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

od 70 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŚwiebodzinieSprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

Specjalista ds. Zatowarowania / Alokator

Czym będziesz się zajmować?: Przygotowywaniem i wydawaniem dyspozycji przesunięcia towaru, Udziałem w przygotowywaniu range planów na nowe sezony dla Magazynów Centralnych, Cotygodniową kontrolą i analizą poziomu zatowarowania Magazynów Centralnych,...

Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Programista GIS

Oferujemy: Siedmioosobowy zespół szuka brakującego ogniwa – czekamy właśnie na Ciebie! Masz wpływ na to co robisz – codzienne spotkania, dzielenie się pomysłami, jeśli masz pomysł, otrzymasz czas na jego realizację Szkolenia wewnętrzne z naszymi...

Firma: APATOR RECTOR Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ

Wdrożeniowiec

Oferujemy: Dziewięcioosobowy zespół szuka brakującego ogniwa – czekamy właśnie na Ciebie! Masz wpływ na to co robisz – codzienne spotkania, dzielenie się pomysłami, jeśli masz pomysł, otrzymasz czas na jego realizację Szkolenia wewnętrzne z naszymi...

Firma: APATOR RECTOR Sp. z o.o. | Zielona Góra | dzisiaj
CZYTAJ WIĘCEJ