Praca: Inspektor nadzoru

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 80729

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca w terenie,
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
zagrożenie korupcją.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
 


 

Zakres zadań

 • Pełni obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego dla zadań związanych z budową, rozbudową, przebudową oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich,
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: ustalania zakresu badań, ekspertyz i technologii planowanych inwestycji oraz remontów dróg i obiektów inżynierskich; opiniowania dokumentacji technicznych i przetargowych dla przyszłych zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg, obiektów inżynierskich; przygotowywania wymaganych wniosków o uruchomienie środków finansowych na realizacje poszczególnych zadań inwestycyjnych; dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych; prowadzenia kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych; zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych zadań; monitorowania realizacji postanowień decyzji środowiskowych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz zgodności z dokonanymi zgłoszeniami robót podczas realizacji zadań w celu właściwej i terminowej realizacji zadań, przygotowywanie programów inwestycyjnych,
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie bieżących danych o rzeczowej i finansowej realizacji zadań,
 • Monitoruje, analizuje i opiniuje roszczenia i zagrożenia występujące na kontraktach dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • Konsultuje, opiniuje i zatwierdza proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót,
 • Sporządza rozliczenie zadania,
 • Przygotowuje protokół odbioru ostatecznego, inicjuje kontrole, próby końcowe i przeglądy techniczne,
 • Przekazuje komplety dokumentacji powykonawczej do Archiwum Zakładowego, Rejonów Dróg i innych jednostek, a ponadto wedle potrzeb bierze udział w przeglądach gwarancyjnych i w odbiorze pogwarancyjnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich;
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej;
 • przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia;
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych oraz prawa zamówień publicznych, znajomość KPA;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. „B”
 • posiadanie kompetencji: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Świadomość kosztów, Rzetelność, Współpraca, Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Zielonej Górze i okolicach:

  Doradca Klienta

  Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem (John D. Rockefeller) Twój zakres obowiązków: sprzedaż produktów i usług zgodnie...

  Firma: Adreams | Zielona Góra | dzisiaj
  CZYTAJ WIĘCEJ

  Front-end Developer

  Oczekiwania: Doświadczenie min. 2 letnie w programowaniu w JavaScript, Angular, Znajomości HTML5/ CSS, ReactJS, Node.js, Bootstrap, Umiejętności szybkiego, kreatywnego i logicznego myślenia, Wykształcenie wyższe, Znajomości j. angielskiego,...

  Firma: Citycom | Zielona Góra | dzisiaj
  CZYTAJ WIĘCEJ

  Lider Zespołu Fotografów

  Czym będziesz się zajmować? Organizacją pracy Zespołów Fotografów w Studio eobuwie.pl, Dbaniem o płynność procesu, Fotografowaniem produktów, Raportowaniem oraz kontrolą statystyk, Kontrolą jakości i jej optymalizacją, Kontrolą stanowisk i ustawień,...

  Firma: eobuwie.pl S.A. | Zielona Góra | dzisiaj
  CZYTAJ WIĘCEJ